← Översikt
VÅRT VARMA TACK 
till Er alla som hedrat 
minnet av vår älskade 
Eva Bengtsson 
med blommor, tänt ett 
ljus, skänkt 
minnesgåvor och 
närvaro vid 
begravningen. 
Tack också för all 
omtanke som visats oss 
i vår stora sorg. 
MIKAEL 
Gustav, Sofia, Otto, Ida 
Mamma 
Pappa 
Anna och Björn