till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 
vår älskade 
Alve Franzén 
vid hans bortgång och 
begravning.  
Per och Ulrika 
Philip Louise