Vår älskade
AnnMarie
Johansson
* 30 september 1946
har lämnat oss.
Nybro 6 november 2023
SVENOLOF
Joakim och Mimmi
Colin  Liam  Lova
Carola och Niklas
Casper och Julia
Obelle
Fabian och Alice
Alba  Hjalmar
Albertina och Felix
Ted
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.
Stöd gärna Cancerfonden
givarservice 010-199 10 10.
nybrobegravningsbyra.com