till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade
Alf Aronsson
vid hans bortgång.
GUN
AnneKristine o Annika
med familjer