Vår kära Mor
Inger Persson
* 6 maj 1937
har lämnat oss i
sorg och saknad
Hagby gård
den 7 september 2023
Kerstin och Björn
Lennart och Mia
Mats och Jenny
Marie och Anton
Ola och Fia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, övrig släkt
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hagby kyrka
torsdag den 28 september
kl 10.00. Efter avskedet
i kyrkan skiljs vi åt. 
Valfri klädsel.
Tänk på Diabetesfonden,
tel 08 564 821 00,
Reumatikerförbundet, 
tel 08 505 805 00 eller
Södermöre Hembygds-
förening, bg 5040-6271.
Begravningsbyrå 
Git Åkeson
Stort tack till er på
Ortopedmottagningen
samt till er i Hemtjänsten