Varmt tack
till Er alla som hedrat
minnet av vår älskade
Erland
Henriksson
Tack för deltagande och
omtanke, minnesgåvor
och vackra blommor.
LAILA
Gustav  Magnus