← Översikt
till er alla
som på olika sätt hedrat
Roland
Hallengren
vid hans bortgång.
Tack för omtanke,
närvaro i kyrkan,
minnesgåvor till Alzheimer-
fonden och alla tända ljus.
Christian, Alexander
AGNETA