Vår vän och kollega
Linda
Hildingsson
har allt för tidigt
lämnat oss
Du fattas oss
Folktandvården
Mörbylånga och
Färjestaden