Vår kära
Gunilla
Fredriksson
* 29 juni 1953
har stilla somnat in.
Älskad och Saknad.
Kalmar 
den 10 november 2023
GÖSTA
Milla och Johan
Cecilia och Henrik
Emely och Dennis
med familjer
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg 
och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
I stället för blommor 
stöd gärna Katthemmet
plusgiro: 55 57 69-9.
bergsbegravningsbyra.se
Ett stort tack till avd. 30
Kalmar Länssjukhus för 
god vård och omsorg.