till alla som på olika sätt 
har hedrat vår älskade 
Håkan Petersson 
vid hans bortgång 
och begravning. 
ANITA 
Jennie och Jonas 
med familjer