← Översikt
till er alla som hedrade
minnet av vår älskade
Eva Haraldsson
vid hennes bortgång 
och gjorde begravningen
till ett ljust och 
vackert minne.
URBAN
Barnen med familjer