Vår kära
Christina
Karlsson
* 17 april 1952
har hastigt lämnat oss
 i stor sorg och saknad.
Nybro 
den 10 november 2023
KJELL
Victoria
Jesper  Elina  Melwin
Michael
Emmy  Elias 
Emil  Hilda
Sov i ro,
 min kära Maka
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, 
hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten
 är stor
Begravningen äger rum
 i Skogsvilan fredag
 15 december kl. 10:30.
Efter akten upplöses
samlingen. Tänk gärna 
på Cancerfonden
givarservice 010-199 10 10.
nybrobegravningsbyra.com