Vår älskade
Christina
Meling
* 26 september 1961
har hastigt lämnat oss i
sorg och saknad
†  14 maj 2023
Anna och Simon
Ebbe
Mamma  Marianne
Per
Peter och Eva
Cecilia
Elin och Eric
Sylvia och Kent
Lika stilla som du levat
Lika stilla gick du bort
Du lämnat allt av
kroppslig strid med
rofyllt sinn i ljust och
välbevarat minne
Begravning sker i
Fliseryds kyrka 
2 juni kl.10.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Stort tack till
 personalen på
 intensivvårdsavdelningen
 i Västervik
www.ivarssonsbegravning.se