Vår kära
Ella Gustafsson
* 8 december 1928
har lämnat oss i sorg
och saknad
Madesjö
den 13 maj 2023
Bo och Susann
Ulf och Helén
Stig
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och Vänner
Tack lilla Mor för vad Du varit
För oss alla ut i vårt hem
Du har vinkat när vi farit
Välkomnat oss när vi kom hem
Så många steg för oss Du gått
Så mycken omsorg har
vi fått Din kärlek till oss
var så stor
Tack kära lilla Mor
Må klockorna ringa till vila
Begravningen äger rum i
Madesjö kyrka fredagen
den 2 juni kl 10.30.
Efter avskedet i kyrkan en
vänlig inbjudan till
minnesstund. Svar om
deltagande senast 30/5 till
Nybro Begravningsbyrå
tel.0481-145 48 eller
www.nbegr.se.
Ett stort tack till all
personal på Almen för
god omvårdnad.