till er alla som på olika
sätt hedrat vår älskade
Rune Johansson
vid hans bortgång 
och begravning.
BrittMarie
AnnChristine
med familj