Vår älskade
Stina Karlsson
* 10 mars 1930
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Bölemåla - Mörlunda
12 november 2023
Susanne o NilsJohan
Annelie o Pär
Maria o PerGöran
Barnbarn med familjer
Syskon med familjer
Släkt och Vänner
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt
Tack för all
kärlek och värme
Du kommer alltid
vara med oss
Begravningen sker i
Mörlunda kyrka, 
fredag 8 december kl. 10.00.
Efter akten inbjudes 
till församlingshemmet.
Anmälan om 
deltagande meddelas
Hultsfreds Begr.byrå 
tel. 0495-10720 eller via
klarahill.se/minnesrum
senast 1 december.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden 
gåvotel. 0200-88 24 00.
Ett varmt tack 
till Hemtjänsten 
i Mörlunda.