till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 
vår älskade 
My Lerman 
vid hennes bortgång 
och begravning. 
 
Elisabeth och Leif 
Joakim med familj