Pappa, svärfar 
farfar, morfar 
Kurt "Johan" 
Visenstam 
mönstrade av jordelivet 
13/11 2023 
Farväl! 
Begravningen sker  
i stillhet.  
Se även minnessida  
hos wikholms.se.