Vår kära Mamma,
Farmor,
Gammelfarmor och
Svärmor
Eva Carlsson
* 22 augusti 1934
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Gullabo den 9 maj 2023
Hans och Mari
Lars och RosMari
Claes och Linda
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Du vandrar med oss
vi kan ej hålla Din
hand
Du talar till oss
Genom våra minnens
band
Den en gång givits liv
Kan aldrig plånas ut
Ty vår kärlek lever
Att dö är inget slut.
Begravningen äger rum i
Gullabo kyrka onsdagen
den 21/6 kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.s.a. senast
16/6 till Södra Möre Begr.
byrå 0768-356 354.
Tänk gärna på
Cancerfonden Bg. 901-9514
Varmt tack till Gullabo
Hemtjänst och Vallmon,
Söderåkra