Vår kära mamma
Barnmorskan
Aina Erikson
* 7 mars 1931
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Nybro
den 4 september 2023
Eva och Lars
Susanne och Bo
Anders och Anna
med familjer
Släkt och Vänner
När Far gick bort,  så
ensam blev Din strid
Nu kära Mor, har även
Du fått frid
Sov, kära två, som delat
livets öden
I gravens ro förenade i
döden
Begravningen äger rum i
Skogsvilan tisdagen
den 3 oktober kl 10.30.
Efter avskedet på
kyrkogården inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande
senast 29/9 till
Nybro Begravningsbyrå
tel.0481-145 48 eller
www.nbegr.se