Vår älskade 
Anita Karlsson 
* 21 juni 1942  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Fårbo 12 september 2023 
Åke och Maria 
Torbjörn och Annelie 
Rolf 
Ann-Charlotte och 
Fredrik 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Övrig släkt och vänner 
Ett hjärta av godhet 
har slutat slå 
Två flitiga händer 
har domnat 
I sorgen finns glädjen 
för allt Du gav 
av kärlek och omsorg 
till dem Du höll av 
Nu sover Du skönt 
Det är lugnt i Ditt bröst 
Det lindrar vår sorg 
och skänker oss tröst 
 
För alltid i våra hjärtan 
Begravningen äger rum i 
Misterhults kyrka, 
fredag 6 oktober kl.11.00. 
En vänlig inbjudan till 
minnesstund i 
församlingshemmet, 
anmälan till Wikholms 
0491-84050 senast den 
29 september. Tänk gärna 
på Hjärt- lungfonden 
gåvotel. 0200-882400 eller 
via minnessidan. 
 
Se minnessida på wikholms.se