Vår älskade 
Linda 
Hildingsson 
* 12 maj 1973  
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
12 september 2023 
STEFAN 
Edwin 
Emy 
Alfred 
Du var så god, 
Du var så glad 
Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 
denna dag 
Så sorgsna 
våra sinnen 
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 
Vi vet Du på 
oss alltid tänkt 
Tack för våra 
lyckliga år tillsammans 
Begravningen äger rum i 
Torslunda kyrka 
torsdag 12 oktober kl.13.00. 
En vänlig inbjudan till 
minnesstund med 
anmälan till Fonus,  
0485- 30620 senast  
5 oktober. 
 
Tänk gärna på 
Bröstcancerfonden 
bankgiro 900-5919 
 
Se minnessidor.fonus.se