Vår kära mamma 
Yvonne 
Mosseke 
* 16 november 1942  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
5 november 2023 
Helen och Håkan 
Michael och Annelie 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Barnbarnbarnsbarn 
Någonstans inom oss 
är vi alltid 
tillsammans, 
någonstans inom oss 
kan vår kärlek 
aldrig fly. 
Erik Lindegren 
Begravningen äger rum i 
Glömminge kyrka, torsdag 
30 november kl 13:00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
 
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
Bankgiro 909-1927  
Fonus.se