till Er alla som har
hedrat minnet av 
vår älskade
Majvor
Samuelsson
vid hennes bortgång och
begravning. Ett särskilt
tack för all omtanke,
blommor och
minnesgåvor till
Cancerfonden och
Kalmar FF med hjärtat.
OVE
Syskon med familjer