← Översikt
Min älskade Make 
 
Sune Karlsson 
* 22 augusti 1928  
har stilla avlidit 
i sitt hem.  
Saknad men i ljust 
minne bevarad. 
Fälle 10 november 2023 
BRITTA 
Syskon 
Övrig släkt och vänner 
Sen ljusa ungdomsdar 
du alltid strävat har 
Nu handen vila fått 
när du himlens land 
har nått 
Begravningen äger rum i 
Skogskapellet, Mönsterås 
fredag 8 december kl.10.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnestund i 
församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Klassons begravningsbyrå 
0499-446 12 senast 
den 4 december. Tänk 
gärna på Diabetesfonden, 
gåvotel. 08-564 821 00.  
Varmt tack till 
hemsjukvården. 
Se minnessida  
klassonsbegravningsbyra.se