till Er alla som hedrat 
minnet av vår älskade  
Björn Johansson 
Tack för all omtanke, 
vackra blommor, gåvor 
till Hjärnfonden och för 
närvaro vid avskedet. 
Britt-Marie och Kerstin 
med familjer