Min älskade
Roland Olsson
* 9 februari 1939
har lämnat oss i stor
sorg och saknad.
† 29 augusti 2023
INGER
Släkt och vänner
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser
gåvotel. 010-199 33 00.