Ett varmt tack
till er alla som hedrat
vår älskade
Rune Hjelmberg
vid hans bortgång och
begravning. Tack för
blommor, gåvor och
omtanke.
EVA
Ola  Jens