Vår kära Syster
AnnaStina
Holmberg
* 6 januari 1944
har i stillhet insomnat
Nybro
13 november 2023
Nils och Marianne
Boel och Anders
Bertil och Lissy
Släkt och vänner
Blott en dag
ett ögonblick i sänder.
Begravningen äger rum
i Mörbylånga kyrka fredagen
den 15 december kl. 13.00.
Tänk gärna på Cancerfonden
gåvotel. 010-199 10 10.
klarahill.se/morbylanga
Ett stort och varmt tack
till personalen på
Vattugatan 4, avd. D
i Nybro.