Vår kära
Kari Jonsson
* 2 juli 1939
† 9 september 2023
Magnus
Anton  Hampus
Marie och Robert
Isabelle  Lucas
Släkt och vänner
Hur skönt att stilla
somna in
när stunden slutligen
 är inne
Att lämna allt med
rofyllt sinn
i ljust och välbevarat
minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Åby kyrka
fredag 6 oktober kl.10.00.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
gåvotel 010-199 10 10.
bergsbegravningsbyra.se