Vår käre 
Evert 
Dahlström 
* 1 november 1932  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Kalmar 
7 september 2023 
ANN-BRITT 
Christer 
Johanna, Jonatan 
Thomas 
Noa, Hugo 
Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst 
få lägga sitt huvud 
till vila 
och njuta den sömn 
som ger ro och tröst 
Tack för all kärlek du 
strött på vår väg 
Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 
I stället för blommor tänk 
gärna på Hjärnfonden 
Plusgiro 90 11 25-5 
Ett varmt tack till 
personalen på 
Jungmansgården, avd 
Ekan för en kärleksfull 
omvårdnad