Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor
Ella Samuelsson
* 4 april 1930
har idag stilla somnat
in, sörjd och saknad
av oss, övrig släkt
och vänner
Lindsdal och
Björkshult
den 6 september 2023
Ingegerd o LarsErik
Johnny
När jag är trött av
levnadsåren
handen inte orkar mer
När ögat dunkelt ser
och foten inte
stadga ger
Då vill jag somna
mina ögon sluta
och i evig ro
mitt trötta huvud luta
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Fagerhults
kyrka torsdagen den
28 september kl 11.00.
Efter akten en vänlig
inbjudan till minnesstund
i församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
till Fagerhults
Begravningsbyrå tel
0703-96 33 12 senast den 25
september. Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden bg
909-1927 eller gåvotelefon
020-088 24 00.