← Översikt
Vår älskade
Berit Lindqvist
* 14 april 1958
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Kalmar
den 18 maj 2023
OLOF
Robert och Fanny
Mamma
Inger, Mikael 
med familjer
Släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Vi sörjer dig med tårar
Saknar dig med värme
Du finns med ljusaste
minne alltid kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Johannes
kyrka fredagen den 2 juni 
kl 10.00. Valfri klädsel.
Efter avskedet i kyrkan
inbjudes till minnesstund.
Svar om deltagande
 senast den 30 maj till
Begravn.byrå Git Åkeson
sms/tel 072 723 40 62.
Tänk på Diabetesfonden
gåvotelefon 08 564 821 00 
eller på Cancerfonden
gåvotelefon 010 199 10 10.
Tänd gärna ett ljus för
Berit på gitakeson.se
Ett varmt tack till alla
som hjälpt Berit under
hennes sjukdomstid.