Vår älskade Pappa,
Morfar, Farfar, Svärfar
och Gammelmorfar
Bern Hellsten
* 17 februari 1940
har lämnat oss i
sorg och saknad
Trekanten
den 10 september 2023
Mats  Carina  Carola
med familjer
Släkt och vänner
Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Olofs kyrka
fredagen den 29 september
kl 10.00. Efter vårt avsked
vid graven, Ljungby
kyrkogård skiljs vi åt. 
Tänk på Hjärnfonden, 
gåvotelefon 020 523 523.
Begravningsbyrå 
Git Åkeson
Varmt tack till personalen
på Jungmansgården.