ETT VARMT TACK 
till alla som på olika sätt 
har hedrat vår kära 
Thua Johansson 
vid hennes bortgång. 
Weine 
Syskonbarnen