Vår älskade
Eric
Hjalmarsson
* 24 juni 1931
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Kalmar
den 16 september 2023
ANNALISA
AnnCharlotte och Lars
Släkt och vänner
Det finns ett hav 
som ingen ser
Det finns en grav 
där ingen dör
Det finns en sol 
som ej går ner
Det finns en strand
i varje själ
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Johannes
kyrka fredagen den 
13 oktober kl 10.00
Efter avskedet i kyrkan
inbjudes till minnesstund
i Johannesgården. 
Svar om deltagande 
senast den 5 oktober till
Begravningsbyrå 
Git Åkeson tel 072 723 40 62
Tänk på Hjärt-Lung-
fonden, tel. 0200 88 24 00
Varmt tack till
personalen på Atlasvägen