Vår käre
Kenny
Tennesmed
* 10 oktober 1953
har lämnat oss i stor
sorg och saknad.
† 4 september 2023
LENA
Morgan  Roberth
med familjer
Eva
Tyst viskar vinden farväl
Begravningen äger rum i
Skogssalen fredagen 
den 6 oktober kl.11.00.
 Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor 
tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden
gåvotel. 020-88 24 00.
bergsbegravningsbyra.se