Vår älskade 
Ingegärd 
Wikström 
* 28 juni 1947  
har lämnat oss 
i sorg och saknad 
Emsfors 
den 17 september 2023 
RONNIE 
med familj 
 
Stefhan och Lars 
med familjer 
 
Släkt och vänner 
Tack för allt gott 
som Du oss givit 
Din rena kärlek 
till oss envar 
Här har så tomt 
och öde blivit 
Ditt goda minne 
lever kvar. 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 
Döderhults kyrka 
torsdagen den 12 oktober 
kl.13.00. Efter akten 
inbjuds till minnesstund i 
församlingshemmet. 
Anmälan till Familjebyrån  
tel. 0491-44 40 01  
senast 5/10.  
Se Ingegärds minnessida 
på familjebyran.se