Tack
till alla som hedrat
vår pappa
William
Gunnarsson
vid hans bortgång
och begravning.
Monica och Agneta
med familjer