← Översikt
Kitty
Gunnarsson
* 3 november 1966
har lämnat oss.
Hökahult
den 5 september 2023
Erik
 
Släkt och vänner
Begravningen sker i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på 
Djurens Rätt
tel. 08-555 914 40.
emmabodabegravningsbyra.se