Vår älskade
Olle Zerman
* 5 augusti 1929
har lämnat oss
i sorg och saknad.
Kalmar
den 14 september 2023
Carina och Janne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Ett verksamt liv
har slocknat ut
En flitig hand
har domnat
Din arbetsdag har
nått sitt slut
Och i ro Du somnat
Din kära stämma 
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Södra kapellet
måndag 2 oktober kl. 13.00.
En vänlig inbjudan till
minnesstund på
Slottshotellet.
Svar om deltagande till
Bergs Begravningsbyrå
tel. 0480-44 44 50
senast 27 september.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden
gåvotel. 0200-88 24 00.
Tack till personalen på
Stensberg för god omsorg.