Vår älskade 
Eivor Arvidsson 
* 24 augusti 1938  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
7 maj 2023 
SVEN-EVERT 
Michael och Anette 
Hana 
Matilda och Filip 
Jaydon 
Emilia 
Mats och Pernilla 
Emma, Johanna 
Yvonne och Ronny 
Åsa, Eva 
Du var så god, 
Du var så glad 
Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 
denna dag 
Så sorgsna är 
våra sinnen 
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 
Vi vet Du på 
oss alltid tänkt 
Tack för våra 
lyckliga år tillsammans 
Begravningen äger rum i 
Kläckeberga kyrka,  
torsdag 8 juni kl.13.00. 
Efter ceremonin inbjuds 
till minnesstund i 
Garvaregården, Lindsdal. 
Anmälan via minnessidan, 
alt 0480-101 08, senast 31/5. 
Valfri klädsel 
- 
Tänk gärna på 
Alzheimerfonden, gåvotel 
020-30 11 30, alt Lindsdals 
IF, BG 499-8266, meddela 
gåva till Fonus. 
Se minnessidor.fonus.se