Vårt varma tack
till Er som hedrat
minnet av vår älskade
Birgit Svedberg
Lotta och Patrick
med familj