Min älskade Mamma 
Vår Mormor  
och Svärmor 
Ingrid Eriksson 
* 5 september 1929  
har idag lämnat oss 
Högsby 
den 10 november 2023 
Gunnel och Carsten 
Kim 
När Far gick bort, så 
ensam blev Din strid 
Nu kära Mor, har 
även Du fått frid 
Sov, kära två, som 
delat livets öden 
I gravens ro förenade 
i döden 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Högsby kyrka 
fredagen den 1 december 
kl. 10:30. Efter akten en 
vänlig inbjudan till 
minnesstund på 
Staby Gårdshotell.  
Svar om deltagande 
lämnas till Stormhattens 
begr.byrå tel. 0491-205 56 
senast måndag 27/11 
Tänk gärna på  
Hjärt-Lungfonden  
tel. 0200-88 24 00.