Vår älskade
Per
 "Södde"
Söderström
* 9 maj 1965
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Kalmar
den 10 november 2023
Carl  Stina  Ebba
Ulrika 
Släkt och vänner
Du finns för alltid
i våra hjärtan
Begravningsceremonin
äger rum i Skogssalen
onsdagen den 29 november
kl 11.00. Valfri klädsel.
Efter avskedet vid urnan i
kapellet skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden,
gåvotelefon 010 199 10 10.
Tänd gärna ett ljus för Per
på gitakeson.se