Ett varmt tack
till Er alla som hedrat
vår Bror
SvenErik Ek
vid hans bortgång.
Syskonen