Vår innerligt älskade
AnnSofi Dahl
* 19 april 1954
† Alsterbro
 9 september 2023
Mamma  Vivi
Eva
Jesper  Hanna  Simon
Daniel och Sofia
Släkt och vänner
Du kommer alltid
finnas i våra hjärtan.
Det är något
 bortom bergen,
 bortom blommorna 
och sången...
Begravningen äger rum 
i Kråksmåla kyrka
 fredag 22 september.
 Efter akten inbjudes
 till minnesstund i
Klockargården.
 Svar om deltagande till 
nybrobegravningsbyra.com
eller 0481-14548 
senast 20 september.
Tänk på
 Läkare Utan Gränser
 gåvotelefon 010-199 33 00.