Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor
och Farmor
Ella Wetterholm
* 22 juni 1926
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Kalmar
16 september 2023
Gith och Johnny
Bosse
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Pappa har stått länge
och väntat på stranden 
Ögonen lyser när
Mamma han ser
Så stilla och varsamt
han räcker ut handen
Nu vandrar de
tillsammans 
De skiljas aldrig mer
Begravningen sker i
kretsen av de närmaste.
Ett särskilt tack till
Funkabo hemtjänst,
hemsjukvård och
personal på avd 17 B
för god omvårdnad.