Gunhild 
Gun Karlsson
Du var en länk 
i vår Systerkedja
Du fattas oss
Vila i frid
Damlogen Grimhild
Oskarshamn