← Översikt
till er alla som på olika
sätt hedrade minnet av
vår älskade 
Roy Karlsson
vid hans bortgång 
och begravning.
BRITTA
Barnen med familjer